Over de welzijnsmonitor

De Welzijnsmonitor is een initiatief van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. De monitor wordt ontwikkeld en uitgevoerd door professor dr. Ronny Bruffaerts (KU Leuven) en professor dr. Maarten Vansteenkiste (UGent), in samenwerking met Valérie Van Hees (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, SIHO).

De Monitor genereert specifieke actiepunten en aanbevelingen voor beleid én praktijk die een vertaalslag inhouden voor het macro-, meso- en microniveau. Zo ontwikkelen we samen een zorgzaam welzijnsbeleid: een ‘community of caring’.

De dataverzameling van de eerste uitrol voor academiejaar 2022-2023 vond plaats in oktober-december 2022.

Resultaten, conclusies en actiepunten

Kom alles (of toch veel) te weten over psychische gezondheid, welzijn, basisbehoeften, veerkracht en studiemotivatie van Vlaamse studenten.

Ontdek de thema's van de Welzijnsmonitor

Emotionele problemen
ABC-fundament
Hulp zoeken
Motivatie
Veerkracht
Verbondenheid